top of page

Hotel Slovan Brno


34 pokojů, 3.300m2 kanceláří, 132 parkovacích stání 40.500m3 obestavěný prostor investiční náklad 42 mil.Kč

(přístavba)

(realizována I.etapa, 1995)

bottom of page