top of page
IMAG Architekt

Byl založen 30.01.1996 jako pokračovatel a nástupce rozdělené firmy IMAG-CAD spol. s.r.o. (založena v březnu 1992). Je společností s ručením omezeným s jedním společníkem.

Sídlem společnosti je Brno, Česká republika.

Poskytuje komplexní služby v celém spektru aktivit týkajících se architektury a urbanismu, stavebnictví a designu. Navazuje na 30-tiletou tradici Státního projektového ústavu obchodu Brno (350 zaměstnanců Praha, Brno, Bratislava), který zajišťoval projektově celý státní sektor maloobchodu a velkoobchodu v Československu.

Náš tým
Ing.arch. Milan Gál
Ing. Robert Gál

JEDNATEL

ARCHITEKTI A PROJEKTANTI

Ing.arch. Jiří Janík
Ing. Jan Holý
Ing.arch. Ilona Jelínková
Ing.arch. Marek Makyča
Ing.arch. Daniela Mašková
Ing. Jakub Neuner
Ing. Monika Váchová
Jana Mikšíková
bottom of page