top of page
Služby

Projekční činnost ve všech stupních projektové dokumentace

- příprava stavby

- studie stavby

- projekt pro povolení záměru

- projekt pro realizaci stavby

Inženýrská činnost

- k získání povolení záměru

- spolupráce při výběru zhotovoitele

- spolupráce při realizaci - autorský dozor

- spolupráce po dokončení stavby - kolaudace

bottom of page