top of page

Hotel *****Penta Praha (Hotel***** Ranaissance Praha)

598 lůžek, 640 míst u stolu, 90 park. stání 88.000m3 obestavěný prostor investiční náklad 750 mil.Kč

(ve spolupráci s firmou Suter+Suter Linec, Rakousko)

(realizováno 1991-1993)

bottom of page