Hotel **** Dvořák Karlovy Vary

Rekonstrukce a přístavba balnea, sauny a lávky zadního vstupu